โครงการอบรมพัฒนา การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

|

วันที่ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

ได้จัดโครงการอบรมพัฒนา การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี ป.ป.ช จังหวัดสุรินทร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้