โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ผลกินได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2565

|

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ผลกินได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์