โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

|

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน โดยท่านนายกมิตร จันทร์หง่อม และท่านปลัดทวีศักดิ์ ชอบธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566