โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ

|

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์