โครงการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ 2565 ณ

|

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หนองน้ำสาธารณะในเขตตำบลนานวน อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์