โครงการส่งเสริมสนับสนุนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

|

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์