โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

|

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นำโดย ท่านนายกฯมิตรจันทร์ หง่อง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (Organization development) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีนายเศรษฐพล ดมอุ่นดี (ปลัดอาวุโส อำเภอสนม) และนายสุเนตร ปทุมขวัญ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองอียอ มาเป็นวิทยากรในอารฝึกอบรมในครั้งนี้