โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนม ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์