โครงการถือตะกร้า หิ้วปิ่น โตเข้าวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

|

ในวันที่ 23 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน โดยนายมิตร จันทร์หง่อม (นายกฯ อบต.) ได้จัดกิจรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนาประจำปี 2565 ในโครงการถือตะกร้า หิ้วปิ่น โตเข้าวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และมีนายยอดยิ่ง สุธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน ณ วัดบูรพาวนาราม บ้านตาเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์