โครงการถือตะกร้า หิ้วปิ่น โตเข้าวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

|

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน โดยนายมิตร จันทร์หง่อม (นายกฯ อบต.) ได้จัดกิจรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนาประจำปี 2565 ในโครงการถือตะกร้า หิ้วปิ่น โตเข้าวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และมีนายเสรี ลิขิตภิญโญ นายอำเภอสนม

เป็นประธาน ณ วัดอ้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนานวน กิจกรรมต่อไป วันที่ 4 กันยายน 2565 ณ วัดบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10 ตำบลนานวน