โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะประโยชน์กำจัดผักตบชวา

|

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะประโยชน์กำจัดผักตบชวา

ณ ลำห้วยเชียงโพธิ์หมู่ที่ 8 บ้านตาเพชรตำบลนานวน อำเภอสนม

จังหวัดสุรินทร์