โครงการจิตอาสาเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

|

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายเสรี ลิขิตภิญโญ นายอำเภอสนม ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดอ้อมแก้ว บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์