ออกมามอบ ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด และผู้เสี่ยงสูง

|

วันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร นำโดยนายมิตร จันทร์หงอม นายก อบต.นานวน นายทวีศักดิ์ ชอบธรรม ปลัด พร้อมด้วยพนักงาน อบต.นานวน ได้ออกมามอบ ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด และผู้เสี่ยงสูง ในตำบลนานวน อำภอสนม จังหวัดสุรินทร์ หมู่ 2 จำนวน 7 ครัวเรือน , หมู่ 4 จำนวน 22 ครัวเรือน, หมู่ 7 จำนวน 50 ครัวเรือน, หมู่ 8 จำนวน 26 ครัวเรือน, หมู่ 11 จำนวน 9 ครัวเรือน