ออกมามอบน้ำ โอวันติล และกาแฟ ให้แก่จุดบริการประชาชน

|

วันที่ 12 เมษายน 2565 ท่านนายกฯมิตร จันทร์หง่อม พร้อมคณะผู้บริหาร พและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ออกมามอบน้ำ โอวันติล และกาแฟ ให้แก่จุดบริการประชาชน ในชุมชนตำบลนานวน ทั้ง 13 หมู่บ้าน