อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

|

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน (Drganisation develoment) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565

ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด