องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน บริเวณคอกวัวควายเพื่อป้องกันโรคลำเป็นสกรีน ประจำปี 2565

|