องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ดำเนินการ จัดเตรียมถสานที่ สำหรับกักตัวผู้ติดโควิด ประจำปี 2565

|