รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

|