มอบอุปกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

|

ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารฯ นำทีมโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์กีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน