มอบขนม และทุนการศึกษา ให้แก่ลูกหลานนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด อบต.นานวน

|

วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะบริหาร อบต.นานวน นำทีมโดย ท่านนายกฯมิตร จันทร์หง่อม ได้ออกมามอบขนม และทุนการศึกษา ให้แก่ลูกหลานนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด อบต.นานวน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนานวน โรงเรียนบ้านหัวนา โรงเรียนบ้านตาเพชร และโรงเรียนบ้านหัวงัว แท่นศิลาวิทยา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566