ประกาศ อบต.นานวน รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น