ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

|