ประกาศองค์ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง

|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส์ฟัลท์ติกคอนกรีต สายจุดเริ่มต้น บ้านนานวน ถึงบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตรยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,160 ตารางเมตร โครงการบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)