ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 2 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|