ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคาร ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

|