นโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ การบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

|

ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม พ.ศ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

นำทีมโดย นายมิตร จันทร์หง่อม (นายกฯ) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน เข้าร่วมดูงาน ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะต้นทาง ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) จังหวัดระยอง, ดูงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก สภาองค์กรชุมชน ตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง และดูงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เนื่องในโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ การบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565