ทำบุญตักบาตร อบต.นานวน

|

วันที่ 9 ก.พ.65 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้จำกิจกรรมโครงการร่วมใจทำบุญตักบาตร อบต.นานวน โดยมี นายเสรี ลิขิตภิญโญ นายอำเภอสนม เป็นประธาน ร่วมกับนายมิตร จันทร์หง่อม นายก อบต.นานวน พร้อมคณะผู้บริหาร และจนท.อบต. หัวหน้าส่วนราชการระดับตำบล กำนัน ผญบ.และประชาชน ต.นานวน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม และเพื่อความเป็นศิริมงคล และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตต่อไป