กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

|

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้จัดทำโครงการ จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดและสำนักสงฆ์ในเขตตำบลนานวนจำนวน 7 แห่ง