ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์
  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองทีเก

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(Tems of Reference:TOR)จ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกร

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) องค์การบริหารส่ว

  ระกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญ

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟั

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านหนองบัว-บ้านแก้ง)ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบุใหญ่ ม.11 ต.บัวโคก ถึงบานหนองม่วง ม.4 ต.เมืองแก

  ประกาศก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบุใหญ่ ม.11 ต.บัวโคก ถึงบานหนองม่วง ม.4 ต.เมืองแก

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต(สายทางบ้านหนองบัว-บ้านแก้ง)

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562

  ประกาศ อบต.เมืองที เรือง ผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มรสจืด(ํUHT)ชนิดกล่องขนาด 200 มิลิลิตร ช่งงก่อนปิด

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(มาตรา 11) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟั

  ประกาศ อบต.เมืองที เรือง ผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มรสจืด(ํUHT)ชนิดกล่องขนาด 200 มิลิลิตร ช่งงก่อนปิด

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ต่อไป
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มีนาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.229.97.16
คุณเข้าชมลำดับที่ 823,136

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.