ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาสใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก

  ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560

  จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2560

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางเคพซีล บ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (จากสี่แ

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางเคพซีล บ้านทนงรัตน์ หมู่ที่ 8(จากจุดส

  ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองที ประจำปี พ.ศ.2561-2564

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายสวัสดิ์ จำลอง ถึง ฝายน้ำล้น

  ประกาศราคากลางโครงการก่่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิชัย ชมทอง ถึง บานนายเรียบ ชมทอง

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายไพรวัลย์ ทีงาม ถึง บ้านนายหัด อุดหนุน

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกจากหนองระหาร (ต่อจากของเดิม) ถึง นานายเหรียญ พื้น

  ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองโนนหว้า ถึง หนองสนม

  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากหน้าวัดสระบัวแดง ถึง บ้านนายสมานเสริมวิเศษ

  ยกเลิกประกาศราคากลาง

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านลำเพิญ หมู่ 1

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ต่อไป
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.167.218.210
คุณเข้าชมลำดับที่ 681,962

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.