โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สาธารณสุขและการป้องกันโรค
ประชุมสภาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูล ITA
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
     ประกาศหลักเกณฑ์ อบต.นานวน ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรปี 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564เปิดอ่าน
     นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเปิดอ่าน
     รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2564เปิดอ่าน
     แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศแผนเสริมสร้าง วินัย และ สุจริตเปิดอ่าน
     ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรเปิดอ่าน
     ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนานวน พ.ศ.๒๕๖๔เปิดอ่าน
     ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนานวน พ.ศ.๒๕๖๔เปิดอ่าน
     นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     รายละเอียดแนบท้ายบันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ Q&A
ให้คะแนนเว็บไซ้ต์เราด้วยครับ
มาก
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.199.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,040,803

Social Network เว็บไซต์บริการ
ประเมิณความพึงพอใจของประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง,จัดหาพัสดุ
แบบสอบถาม
แจ้งการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974   Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.