ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายสิทธิศักดิ์ มาลีหวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน


นายสุเนตร ปทุมขวัญ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพีรพงษ์ กะการดี
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวรัตนา สุขจิต
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวธัญญลักษณ์ เชิดสังวาลย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกสุกลวัฒน์ ปานทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายชัยภัทร สอนดี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวิไลพร หงษ์งาม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวพิกุล วุฒิยา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตรนายธีรศักดิ์ แสนรวยเงิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายธนากรณ์ จอดนาค
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเสน่ห์ หางสลัด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายพรชัย สุขแสวง
พนักงานจ้างทั่วไป
ช่วยงานนักพัฒนาชุมชน

มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 มีนาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.242.115.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 823,224

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.