ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์
  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

      วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

 

ปราศจากยาเสพติด            พิชิตความยากจน               เลิศล้นเกษตรอินทรีย์

ชีวีสดใส                            ไร้อบายมุข                           มีความสุขถ้วนหน้า

 

      วิสัยทัศน์แผนพัฒนาสามปี 2553-2555 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

 

คมนาคมปลอดภัย    ใส่ใจเศรษฐกิจ     คิดบูรณาการทางการศึกษา         รักษาสิ่งแวดล้อม       พร้อมเพรียงวัฒนธรรม

 

      พันธกิจ

1.          พัฒนาและซ่อมแซมถนนพร้อมติดตั้งไฟฟ้า

2.          พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3.          ให้การสนับสนุนทางการศึกษา

4.          ป้องกันและกำจัดโรคและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.          ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 

      จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา       

1.          ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 

2.          ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.          ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.          ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.          ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีไทย

 

สิงหาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.238.194.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 920,309

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.