โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สาธารณสุขและการป้องกันโรค
ประชุมสภาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูล ITA
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

      วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

 

ปราศจากยาเสพติด  พิชิตความยากจน  เลิศล้นเกษตรอินทรีย์  ชีวีสดใส  ไร้อบายมุข  มีความสุขถ้วนหน้า

 

      วิสัยทัศน์แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

 

 “วิถีเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง”

 

      พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2. สนับสนุนด้านการค้า การท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม          

3. บริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

      จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา       

1. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม     

3. การส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. การพัฒนาองค์กร

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ Q&A
ให้คะแนนเว็บไซ้ต์เราด้วยครับ
มาก
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.199.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,040,783

Social Network เว็บไซต์บริการ
ประเมิณความพึงพอใจของประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง,จัดหาพัสดุ
แบบสอบถาม
แจ้งการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974   Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.