ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์
  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

 

     อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.)

 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งอาชีพหลักคือ ทำนา, เลี้ยงสัตว์ และทำไร่อ้อยและสวนยางพาราบางพื้นที่ นอกจากนี้ยังใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน และโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับจาก อบต. และประชากรบางส่วนก็ทำการค้าขายและไปทำงานต่างจังหวัดทำให้มีรายได้  โดยเฉลี่ยแล้วมีรายได้มากกว่า  20,000  บาท/คน/ปี  จำนวน  888  ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 902 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อย  98.45   และตกเกณฑ์ 14  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 1.55 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆจากปีที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

 

     หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

 

                                ปั๊มน้ำมันและก๊าซ        จำนวน            1            แห่ง                        

                               โรงสี                              จำนวน            27            แห่ง

                                ร้านค้า                           จำนวน            46            แห่ง

 

     กลุ่มอาชีพ

 

                                ทอผ้าไหม                จำนวน                    2              กลุ่ม

                                เลี้ยงปลา                   จำนวน                   3              กลุ่ม

                                เลี้ยงไก่พื้นเมือง      จำนวน                    2              กลุ่ม

                                เลี้ยงโค กระบือ      จำนวน                   1              กลุ่ม

 

พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.234.51.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 842,344

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.