ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์
  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

 

      การคมนาคม 

                    

การคมนาคม  ภายในตำบลนานวนอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกเพียงอย่างเดียว  โดยแบ่งตามผิวจราจรได้ดังนี้

                                1.  ถนนลาดยาง                                     1              สาย

                                2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                 14            สาย

                                3.  ถนนหินคลุก                                    14            สาย

                                4.  ถนนดิน                                             6              สาย

 

      การโทรคมนาคม

 

โทรศัพท์สาธารณะ              จำนวน           15     แห่ง

โทรศัพท์บ้าน/มือถือ            จำนวน        1052    ครัวเรือน   ไม่มีจำนวน   110   ครัวเรือน

โทรทัศน์                               จำนวน          957    ครัวเรือน   ไม่มีจำนวน   205   ครัวเรือน

วิทยุ                                       จำนวน          577    ครัวเรือน    ไม่มีจำนวน  403   ครัวเรือน

 

      การรับรู้ข่าวสารของประชาชนตำบลนานวน

 

ข่าวสารจากหอกระจายข่าวไร้สายครอบคลุมทั้งตำบล  รวม  13  หมู่บ้าน

สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์

 

      แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

ลำน้ำ, ลำห้วย                         จำนวน                    6              แห่ง

บึง, หนองและสระน้ำ           จำนวน                    29            แห่ง

คลอง                                      จำนวน                    4              สาย

  

      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย, ทำนบ             จำนวน                    6             แห่ง

บ่อน้ำตื้น                จำนวน                    22            แห่ง

บ่อบาดาล               จำนวน                    31            แห่ง

 

พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 18.234.51.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 842,321

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.