ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์
  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติและความเป็นมาของตำบล

ตำบลนานวน

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลนานวน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลแคน อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ ปี  พ.ศ. 2495 ตำบลนานวนได้แยกออกจากตำบลแคนมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ชื่อ  ตำบลนานวน  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 17 หมู่บ้าน คือบ้านนานวน บ้านหัวนา บ้านตาเพชร  บ้านแท่น บ้านโนนแดง บ้านอ้อมแก้ว  บ้านโคกกลาง  บ้านหนองคูณ  บ้านโนนตาล  บ้านหนองตาด บ้านหัวงัว  บ้านก้านเหลือง บ้านสองห้อง บ้านหนองหลัก บ้านกาพระ บ้านหนองคู บ้านหนองครก โดยมีนายทอง หลักบุญ อยู่บ้านหัวงัว  เป็นกำนัน ดำรงตำแหน่งประมาณ  ปี พ.ศ. 2595-2516  พอหมดวาระ นายใหม่  มีแก้ว อยู่บ้านนานวนได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลนานวน ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2517-2519 

หลังจากกำนันใหม่  มีแก้ว  หมดวาระแล้ว  นายศิลา  พิมพ์ลา อยู่บ้านหัวงัวได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกำนัน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2520-2522  และได้แยกไปจัดตั้งตำบลใหม่  ชื่อตำบลหัวงัว  มี  7 หมู่บ้าน  คือ  บ้านหัวงัว  บ้านก้านเหลือง บ้านสองห้อง บ้านหนองหลัก บ้านกาพระ บ้านหนองคู บ้านหนองครก  ตำบลนานวนจึงได้เลือกตั้งกำนันคนใหม่  นายหา  วุฒิยา  ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลนา นวน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2523-2538   และได้จัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มชื่อ  บ้านหนองพยอม  โดยแยกออกจากบ้านหัวนา  นายโฮม โคตรชัย ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลนานวน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2539 -  2545 และได้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นอีก  2 หมู่บ้าน  คือบ้านทิพย์มงคล  แยกออกมาจาก  บ้านนานวน  บ้านหนองนาแยกออกมาจากบ้านแท่น  ปัจจุบัน  ตำบลนานวนมี  13  หมู่บ้าน  นายมิตร  จันทร์หง่อม  ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลนานวน ปี  พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน   วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลนานวน  ให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณระหว่างบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 บ้านอ้อมแก้ว  หมู่ที่ 4 ตำบลนานวน  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ และเปิดทำการให้บริการประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน

 

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 34.229.113.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 892,605

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.