โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สาธารณสุขและการป้องกันโรค
ประชุมสภาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูล ITA
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 

 

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

 

     ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ                 จรด         ตำบลสนม  อำเภอสนม

ทิศตะวันออก        จรด         ตำบลหัวงัวและตำบลแคน  อำเภอสนม

ทิศใต้                      จรด         ตำบลหนองบัว   ลำห้วยจริง   ตำบลคาลาแมะ  อำเภอศีขรภูมิ

ทิศตะวันตก           จรด         ตำบลหนองระฆัง  อำเภอสนม

 

      เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  34.574  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  21,586.12  ไร่

 

     ลักษณะภูมิประเทศ

 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนานวน  ทางทิศใต้เป็นที่ราบสูง ลาดต่ำลงมาสู่ทางด้านทิศเหนือของตำบลทิศตะวันออกและทิศตะวันตก   มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขาขนาดเล็ก  พื้นที่ใช้ในการทำการเกษตรกรรม  ได้แก่   การปลูกข้าว  ดินเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่มีสารอาหารของพืชเพียงพอ  มีลำห้วยจริงและลำห้วยกระโดนไหลผ่านตำบลนานวน  และเป็นลำห้วยที่ตื้นเขิน

 

      สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี  3  ฤดู

 

คือมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็น  และความแห้งแล้งเข้ามาและยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน,ฤดูหนาว,ฤดูฝน

 

- ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  37  องศา

- ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  34  องศา

- ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  25  องศา

 

     ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวนมีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลนานวนเต็มทั้ง 13 หมู่บ้าน

 

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ Q&A
ให้คะแนนเว็บไซ้ต์เราด้วยครับ
มาก
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.238.199.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,040,883

Social Network เว็บไซต์บริการ
ประเมิณความพึงพอใจของประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง,จัดหาพัสดุ
แบบสอบถาม
แจ้งการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974   Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.