ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์
  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 

 

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

 

     ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ                 จรด         ตำบลสนม  อำเภอสนม

ทิศตะวันออก        จรด         ตำบลหัวงัวและตำบลแคน  อำเภอสนม

ทิศใต้                      จรด         ตำบลหนองบัว   ลำห้วยจริง   ตำบลคาลาแมะ  อำเภอศีขรภูมิ

ทิศตะวันตก           จรด         ตำบลหนองระฆัง  อำเภอสนม

 

      เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  34.574  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  21,586.12  ไร่

 

     ลักษณะภูมิประเทศ

 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนานวน  ทางทิศใต้เป็นที่ราบสูง ลาดต่ำลงมาสู่ทางด้านทิศเหนือของตำบลทิศตะวันออกและทิศตะวันตก   มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขาขนาดเล็ก  พื้นที่ใช้ในการทำการเกษตรกรรม  ได้แก่   การปลูกข้าว  ดินเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่มีสารอาหารของพืชเพียงพอ  มีลำห้วยจริงและลำห้วยกระโดนไหลผ่านตำบลนานวน  และเป็นลำห้วยที่ตื้นเขิน

 

      สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี  3  ฤดู

 

คือมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็น  และความแห้งแล้งเข้ามาและยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน,ฤดูหนาว,ฤดูฝน

 

- ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  37  องศา

- ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  34  องศา

- ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  25  องศา

 

     ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวนมีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลนานวนเต็มทั้ง 13 หมู่บ้าน

 

 

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 34.229.113.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 892,596

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.