ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทิพย์มงคล หมู่ที่ 12 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเพชร หมู่ที่ 8 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
...
แห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๕ ...
 โครงการทอผ้าไหมเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง ...
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ๗๙ แสนต้น ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชือ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็น...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
ประกาศการใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประกาศเรื่องเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...     จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำปี 2560 เดือน กรกฎาคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โ...     จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง
อบต.อาโพน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส...     จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560...     จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560...     จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โ...     จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการปรับเกรดถนนหินคลุก สายบ้านสิม หมู่ที่ 10- ไปบ้านแดง
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการปรับเกรดถนนหินคลุก สายบ้านพราน หมู่ที่ 4- ไปหนองผักบุ้ง
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่องผลการเสนอราคาโครงการปรับเกรดถนนหินคลุก สายแยกบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 8-ไปที่ทำการเกษตร
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านพราน หมู่ที่ 4-ไปแยกสำโรงพระโกฏิ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านท่าลาด หมู่ 3
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านแดง่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางที่ 1)
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ รางระบายน้ำ ม.7
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ รางระบายน้ำ ม.5
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.9
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.6
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์
ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์  ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์  


ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 

หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.146.59.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 701,407

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.