ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
...
แห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๕ ...
 โครงการทอผ้าไหมเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง ...
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ๗๙ แสนต้น ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
ประชุมแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ อบต.อาโพน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ตาม พรบ.จัดตั้ง อบต.มาตรา 58/5 ...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค การบริหารสวนตำบลอาโพน เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ก...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถน...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โคร...     จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางมิใช่งานก่อสร้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ประ
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่องผลการเสนอราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวน หมู่ที่ 7 (เส้นทางที่ 1)
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง มิใช่งานก่อสร้าง
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตะโนน หมู่ที่ 5 (เส้นทางที่1)
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะนงชัย
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 (เส้นทางที่ 2)
   ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองปรือ ม.20
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 (เส้นทางที่ 1)
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์
ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์  ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์  


ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 

หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.196.17.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 686,391

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.